Välkommen till Oscar Erlandsson Bygg!

Det lilla byggföretaget i det stora!

Vår arbetsplats är hela Höglandet.

Vi utför arbeten från grund till tak och allt där emellan.
Kök, badrum, renoveringar samt nybygge.
Vi tar oss även an större projekt såsom;
ladugårdar och maskinhallar samt även servicearbete mot industri.